Aktivity

Nedavno ukončené projekty:

1. Unikátní biosyntetické enzymy jako klíč k novým bioaktivním látkám

Efektivní vyhledávání producentů nových, farmaceuticky atraktivních, přírodních látek vyžaduje uplatnění nových skríningových technik s využitím genomových informací. Rostoucí informace o genetice biosyntézy přírodních látek a jejich strukturních komponent umožňuje využít nově charakterizované enzymové systémy jako markery při genetickém skríninku potenciálních producentů strukturně a funkčně unikátních aktivních látek, které se mohou uplatnit jako nová antibiotika, immunomodulátory a kancerostatika. V projektu budou takto využity enzymy aktinomycet, cyklizující aminolevulinát syntáza a nový typ polyketidsyntázy specifický pro krátké lineární polyketidy.

Cíle projektu: 1) Pomocí genetického skríninku na přítomnost dvou unikátních biosyntetických genů vyhledat potenciální producenty nových aktivních látek. 2) Analyzovat biosyntetické genové shluky, které tyto geny obsahují a určit jimi kódované látky. 3) Testovat biologické aktivity nových látek.

Poskytovatel: Ministerstvo zdravotnictví ČR (2017-2020), No. 17-30091A

Hlavní řešitel: Mgr. Kateřina Petříčková, PhD. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta, České Budějovice

Spoluřešitelé: 

RNDr. Alica Chroňáková, PhD.,  Biologické centrum AV ČR, Ústav půdní biologie, České Budějovice

Ing. Miroslav Petříček, PhD., 1. LF Universita Karlova, Praha

Projektový tým (ÚPB):

RNDr. Alica Chroňáková, PhD., 

Dr. Erika Corretto, PhD.,

Ana C. Lara Rodriguez, PhD.

Ing. Václav Krištůfek, CSc.,

Mgr. František Lorenc, PhD.

Ing. Martina Petrlíková, Ing. Lucie Kotrbová

Studenti:

Linda Jernej (program Biological Chemistry, PřF JU v Českých Budějovicích), obhájeno 2019

Theresa Wurzer (program Biological Chemistry, PřF JU v Českých Budějovicích), obhájeno 2019

Moritz Keller (program Biological Chemistry, PřF JU v Českých Budějovicích), 

Lisa Pulferer (program Biological Chemistry, PřF JU v Českých Budějovicích)

2. Towards novel bioactive compounds: characterization of specialized metabolites encoded on unique biosynthetic gene clusters

The development of strategies to activate orphan biosynthetic machineries is one of the major challenges in current natural product research. Polyketide synthases (PKS) are multi-enzyme proteins responsible for the assembly of diverse secondary metabolites of high economic and therapeutic importance. Relevant methods include direct cloning using transformation-assisted recombination in yeast, heterologous pathway expression, mass spectral molecular networking and Red/ET-recombineering to manipulate cluster–specific regulation machineries.

Funding:  Czech Academy of Sciences - DAAD project (2018-2019), No. DAAD-18-02

Principal investigators:

RNDr. Alica Chroňáková, PhD., Biology Centre CAS, Institute of Soil Biology, České Budějovice

prof. Leonard Kaysser, Ph.D. Eberhard-Karls-Universität Tübingen, Inst. Pharmaceutical Biology, Germany

Project team (ISB):

RNDr. Alica Chroňáková, PhD., 

Dr. Erika Corretto, PhD.,

Ing. Václav Krištůfek, CSc.,

Mgr. František Lorenc, PhD