Úvod

Sbírka kultur půdních aktinomycet České Budějovice (CCSACB) byla založena na Ústavu půdní biologie Biologického centra AV ČR, v. v. i. v roce 2007. Od roku 2015 je CCSACB součástí Sbírek kultur Biologického centra (BCCO). CCSACB slouží jako úložiště pro kultury půdních aktinomycet, používaných zejména pro vyhledávání kmenů produkujících důležité sekundární metabolity. Izoláty z CCSACB mohou být navíc použity pro výzkum, průmyslové aplikace a vzdělávání. Většina kultur náleží k čeledi Streptomycetaceae (rody Streptomyces, Streptacidiphilus, Kitasatospora a Embleya), nicméně některé další čeledi jsou zde také zastoupeny (Pseudonocardiaceae: rody Amycolatopsis, Kutzneria, Letznea, Saccharothrix a Umezawea; Nocardiaceae: rody Nocardia, Nonomurea a Williamsia; Nocardioidaceae: rod Kribella; Micromonosporaceae: rody Actinoplanes, Micromonospora a Pillimelia; Streptosporangiaceae: rod Microbispora; Thermomonosporaceae: rod Actinomadura).

Hlavní aktivitou CCSACB je uchovávání aktinomycet, které byly izolovány z půdy a sedimentů v často unikátních prostředích (zemědělská pole, zahrady, předpolí ledovců, Miocénní jezerní sediment, sediment dolů na železnou rudu (technozem), hlušina z hnědouhelných dolů, mrtvé včely, chodbičky ambróziových brouků, bramborové slupky, atd.). Jsme otevření spolupráci s výzkumnými institucemi, univerzitami a farmaceutickými firmami na výzkumu látek s antibiotickým nebo protizánětlivým účinkem. Zástupci rodu Streptomyces jsou známí jako producenti mnoha bioaktivních metabolitů, které mohou sloužit:

  • v lékařství jako antifungální, antivirotická, protisrážlivá, imunomodifikační, protinádorová léčiva nebo jako inhibitory enzymů
  • v zemědělství jako insekticidy, herbicidy, fungicidy nebo růst podporující látky pro rostliny i zvířata

Konsolidace a konzervace sbírky a ověření produkce sekundárních metabolitů byly podpořeny z projektu OP VaVpI CZ.1.05/3.1.00/10.0214 Jihočeské Univerzitní a Akademické CTT.

Aktualizace a rozvoj webových stránek a katalogu jsou podpořeny projektem Strategie AV21 - Rozmanitost života a zdraví ekosystémů (ROZE) a Záchrana a obnova krajiny (ZOK).

V případě zájmu nás kontaktujte.

 

bcco logo