Náš tým

Vedoucí: Ing. Václav Krištůfek, CSc. (kristuf@upb.cas.cz)

Kurátor: RNDr. Alica Chroňáková, PhD. (alicach@upb.cas.cz)

Vědečtí pracovníci:
RNDr. Alica Chroňáková, PhD.,

Ing. Václav Krištůfek, CSc.,

RNDr. Tomáš Chrudimský, PhD.

Dr. Erika Corretto, PhD.

Asistent vědeckého pracovníka: RNDr. Anna Koubová, PhD.

Technik: ing. Martina Petrlíková, Mgr. Ludmila Kahounová, Mgr. František Lorenc

 

Aktuální řešené projekty:

Unikátní biosyntetické enzymy jako klíč k novým bioaktivním látkám

Efektivní vyhledávání producentů nových, farmaceuticky atraktivních, přírodních látek vyžaduje uplatnění nových skríningových technik s využitím genomových informací. Rostoucí informace o genetice biosyntézy přírodních látek a jejich strukturních komponent umožňuje využít nově charakterizované enzymové systémy jako markery při genetickém skríninku potenciálních producentů strukturně a funkčně unikátních aktivních látek, které se mohou uplatnit jako nová antibiotika, immunomodulátory a kancerostatika. V projektu budou takto využity enzymy aktinomycet, cyklizující aminolevulinát syntáza a nový typ polyketidsyntázy specifický pro krátké lineární polyketidy.

Cíle projektu: 1) Pomocí genetického skríninku na přítomnost dvou unikátních biosyntetických genů vyhledat potenciální producenty nových aktivních látek. 2) Analyzovat biosyntetické genové shluky, které tyto geny obsahují a určit jimi kódované látky. 3) Testovat biologické aktivity nových látek.

Poskytovatel: Ministerstvo zdravotnictví ČR (2017-2020), No. 17-30091A

Hlavní řešitel: Mgr. Kateřina Petříčková, PhD. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta, České Budějovice

Spoluřešitelé: RNDr. Alica Chroňáková, PhD.,  Biologické centrum AV ČR, Ústav půdní biologie, České Budějovice

Projektový tým (ÚPB):

RNDr. Alica Chroňáková, PhD., 

RNDr. Tomáš Chrudimský, PhD.,

Dr. Erika Corretto, PhD.,

Ing. Václav Krištůfek, CSc.,

Ing. Martina Petrlíková,

Mgr. Ludmila Kahounová, 

Mgr. František Lorenc

Studenti:

Linda Jernej (program Biological Chemistry, PřF JU v Českých Budějovicích)

Theresa Wurzer (program Biological Chemistry, PřF JU v Českých Budějovicích)